مزایده عمومی کتبی مرحله دوم در خصوص واگذاری استيجاري تعداد 15 مغازه‌های مجتمع شهروند 2 واقع در خيابان طالقاني ضلع شرقي بوستان فجر

« آگهي مزایده عمومی کتبی مرحله دوم »

شهرداری دلیجان در نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها نسبت به واگذاری استيجاري  تعداد 15 مغازه‌های مجتمع شهروند 2 واقع در خيابان طالقاني ضلع شرقي بوستان فجر بصورت یکساله از طريق برگزاري عمومي كتبي اقدام نماید، لذا متقاضیــــان می‌توانند جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از روز يكشنبه مورخه 25/04/1396 به واحد امور مالی شهرداری مراجعه و پیشنهادات خود را  حداکثر تا ساعت13 روز سه شنبه مورخه 10/05/1396 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

- شرايط مزایده

1)    سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند.

2)    در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3)    پيشنهاد دهندگان بايستي مبلغ 8.000.000 ريال بابت ضمانت شركت در مزايده، بصورت وجه نقد به حساب شهرداري واريز و فیش واریزی يا معادل آن ضمانتنامه بانكي(با سه ماه اعتبار- طبق فرم مورد تائید بانک مرکزی نامه شماره 275596/90 مورخ 18/11/1390) ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

4)    پاكت هاي پيشنهادات رسيده رأس ساعت 8 صبح روزچهارشنبه مورخ 11/05/1396 با حضور كليه اعضاء كمسيون معاملات شهرداري در محل دفتر شهردار، باز و قرائت خواهد شد.

5)    پیشنهادات بایستی خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند 3 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)    کلیه اطلاعات مورد نیاز جهت واگذاری موضوع مزایده در زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

 

آدرس: دلیجان – ضلع شرقی میدان بسیج – شهرداری دلیجان      تلفن تماس: 44233305-086  

 

مهدي اسماعيلي- شهردار دلیجان

مزایده ها و مناقصه ها

بازدید این هفته : 541
بازدید هفته گذشته: 4317
بازدید تا کنون: 1327399
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086