آگهي مزایده عمومی کتبی (نوبت اول) درخصوص واگذاری (استيجاري) تعدادی از املاک شهرداری

«  آگهي مزایده عمومی کتبی »

(نوبت اول)

شهرداری دلیجان در نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مزایده عمومی کتبی جهت واگذاری (استيجاري) يك قطعه زمين به مساحت 1000 متر مربع واقع در بوستان الغدير و يك قطعه زمين به مساحت 200 متر مربع واقع در بوستان نماز، يك واحد تجاري به مساحت 276 متر مربع و اعياني به مساحت 32 متر مربع نيم طبقه تجاري واقع در خيابان شهيد بهشتي شمالي و يك واحد رستوران سنتي واقع در بوستان الغدير، مغازه شماره 4 بوستان نماز، 9 واحد تجاري از ميدان ميوه و تره بار واقع در بلوار شهيدان كاظم زاده و 5 واحد تجاري از مجتمع جانبازان واقع در شهرك قدس خيابان جانبازان، تعداد 9 واحد از مجتمع شهروند 1 واقع در ميدان شهيد مدرس و تعداد 9 واحد از مجتمع شهروند 2 واقع در خيابان طالقاني اقدام نماید، لذا متقاضیــــان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از روز شنبه مورخ 07/11/1396 به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و پیشنهادات خود را  حداکثر تا  ساعت 13 روز دوشنبه مورخ 23/11/1396 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

- شرايط مزایده

1)   سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند.

2)   در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3)   پيشنهاد دهندگان بايستي مبلغ ضمانت شركت در مزايده را بصورت وجه نقد به حساب شهرداري واريز و فیش واریزی يا معادل آن ضمانتنامه بانكي(با سه ماه اعتبار- طبق فرم مورد تائید بانک مرکزی نامه شماره 275596/90 مورخ 18/11/1390) ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

-     ضمانت شركت در مزايده جهت رستوران سنتي واقع در بوستان الغدير و مغازه شماره 4 بوستان نماز مبلغ 15.000.000 ريال، جهت واحد تجاري واقع در خيابان شهيد بهشتي شمالي مبلغ 35.000.000 ريال، جهت زمين هاي واقع در بوستان الغدير و نماز و واحد هاي تجاري مجتمع شهروند 1 و 2 و واحدهاي تجاري واقع در ميدان ميوه و تره بار و بازارچه واقع در خيابان جانبازان مبلغ 6.000.000 ريال مي باشد.

4)   پاكت هاي پيشنهادات رسيده رأس ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 24/11/1396 که با حضور كليه اعضاء كميسيون معاملات شهرداري در محل دفتر شهردار تشكيل مي گردد، باز و قرائت خواهد شد.

5)   پیشنهادات بایستی خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند 3 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)   کلیه اطلاعات مورد نیاز موضوع مزایده در زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

7)   کلیه كسورات قانوني و هزینه های مربوط به برگزاری مزایده به عهده برنده خواهد بود.

8)   شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس: دلیجان ضلع شرقی میدان بسیج شهرداری دلیجان     تلفن تماس: 44232336-086  

غلامحسين منصوري- شهردار دلیجان

مزایده ها و مناقصه ها

بازدید این هفته : 394
بازدید هفته گذشته: 2371
بازدید تا کنون: 1392152
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086