« آگهي مزایده عمومی کتبی » (نوبت اول- مرحله دوم)جهت اجاره واحد های تجاری در خیابان شهید بهشتی- میدان میوه و تره بار- مجتمع شهروند1 و 2

«  آگهي مزایده عمومی کتبی »

(نوبت اول- مرحله دوم)

شهرداری دلیجان در نظر دارد به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها نسبت به برگزاری مزایده عمومی کتبی جهت اجاره يك واحد تجاري به مساحت 276 متر مربع و اعياني به مساحت 32 متر مربع نيم طبقه تجاري واقع در خيابان شهيد بهشتي شمالي،  8 واحد تجاري از ميدان ميوه و تره بار واقع در بلوار شهيدان كاظم زاده به شماره هاي2،3،4،7،8،9،10،11 و 5 واحد تجاري از مجتمع جانبازان واقع در شهرك قدس خيابان جانبازان به شماره هاي 2،5،7،9 و زيرمين، تعداد 11 واحد از مجتمع شهروند 1 واقع در ميدان شهيد مدرس به شماره هاي 4و7 زيرمين، 2 طبقه همكف، 1و3 طبقه اول، 1،2،3،4 طبقه دوم، 1و2 طبقه سوم و تعداد 11 واحد از مجتمع شهروند 2 واقع در خيابان طالقاني به شماره هاي 3 زيرزمين، 4و10 طبقه همكف، 2،3،4،5،7،8،9،10 طبقه اول اقدام نماید، لذا متقاضیــــان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده در ساعات اداری از روز دوشنبه مورخ 10/02/1397 به واحد امور قراردادهاي شهرداري مراجعه و پیشنهادات خود را  حداکثر تا  ساعت 13 روزچهارشنبه مورخ 26/02/1397 به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

- شرايط مزایده

1)   سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان عقد قرارداد نزد شهرداری خواهد ماند.

2)   در صورتی که برندگان اول تا سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3)   پيشنهاد دهندگان بايستي مبلغ ضمانت شركت در مزايده را بصورت وجه نقد به حساب شهرداري واريز و فیش واریزی يا معادل آن ضمانتنامه بانكي(با سه ماه اعتبار- طبق فرم مورد تائید بانک مرکزی نامه شماره 275596/90 مورخ 18/11/1390) ضميمه پيشنهاد خود بنمايند.

-     ضمانت شركت در مزايده جهت واحد تجاري واقع در مجتمع شهروند1 و مجتمع شهروند2 مبلغ 6.500.000 ريال، جهت واحد تجاري واقع در خيابان شهيد بهشتي شمالي مبلغ 35.000.000 ريال، جهت مجتمع جانبازان و ميدان ميوه و تره بار مبلغ 5.000.000 ريال مي باشد.

4)   پاكت هاي پيشنهادات رسيده رأس ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 27/02/1397 که با حضور كليه اعضاء كميسيون معاملات شهرداري در محل دفتر شهردار تشكيل مي گردد، باز و قرائت خواهد شد.

5)   پیشنهادات بایستی خوانا و بدون خط خوردگی باشد و به پیشنهادات مخدوش و مبهم و مشروط و فاقد سپرده بند 3 ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)   کلیه اطلاعات مورد نیاز موضوع مزایده در زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

7)   کلیه كسورات قانوني به عهده برنده خواهد بود.

8)   شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

آدرس: دلیجان ضلع شرقی میدان بسیج شهرداری دلیجان                           تلفن تماس: 44232336-086  

غلامحسين منصوري- شهردار دلیجان

مزایده ها و مناقصه ها

بازدید این هفته : 398
بازدید هفته گذشته: 2371
بازدید تا کنون: 1392156
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086