شرح وظایف

 1. انجام تشريفات مناقصه و مزايده .
 2. استعلام بهاء قبل از خريد اجناس و گزارش آن به آقاي شهردار.
 3. نظارت بر كليه امور مربوطه به كارپردازي در شهرداري.
 4. حفظ و نگهداري كليه سوابق و پرونده هاي مربوطه.
 5. ثبت اقلام ازروي برگه هاي محاسباتي در دفتر  صدور برگ و انتقال آنها به دفاتر روزنامه معين اعتبارات و تعهدات و دفتركل .
 6.  تهيه و تنظيم  ليست حقوق و اضافه كار و اعلاميه بانكي ، چك ، برگه هاي محاسباتي و كنترل حسابهاي مربوطه بمنظور رفع اختلاف .
 7. رسيدگي  به پيش پرداختها و علي الحسابها و اسناد و مدارك مربوطه از نظر رعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي .
 8. تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرمهاي محاسباتي گزارشهاي لازم بودجه تفصيلي
 9. انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل  حسابها و تهيه تراز عمليات تهيه و تنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاء آنها.
 10. همكاري درتهيه نامه ها و بخشنامه ها و دستور العملها.
 11. انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه ازطرف شهردار در حدود وظايف ارجاع مي گردد.
 12. تفريغ بودجه ساليانه و متمم بودجه و اصلاح بودجه برابر دستور العملهاي صادره و ارائه آن به مراجعه ذيربط .بازدید این هفته : 2402
بازدید هفته گذشته: 9623
بازدید تا کنون: 1096274
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086