شرح وظایف

1 - طبق مادۀ 30 قانون و مقررات مالي، هر شهرداري داراي تعرفه اي است كه در آن نرخ عوارض، بهاي خدمات و ساير درآمدهایي كه به وسيلۀ شهرداري و مؤسسات وابسته به آن، وصول و يا تحصيل مي گردد درج و هر نوع عوارض و بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصویب مي شود و يا هر تغييري كه در نوع و ميزان آن به وجود می آید، در تعرفۀ مذكور منعكس مي شود.

2 تهيه، تنظيم و پيشنهاد لوايح مربوط به عوارض، وجوه و بهاي خدمات.

3 - تطبيق وضيعت نوع بدهي پرونده هر مودي با تعرفه هاي مصوب مربوط به عوارض.

4 - تقسيط بدهي مودّيان كه  قادر به پرداخت بدهي خود نیستند.

5 - اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

6 - انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف
بازدید این هفته : 432
بازدید هفته گذشته: 2371
بازدید تا کنون: 1392190
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086