شرح وظایف
تعريف عوارض : وجوهي كه شهرداري از اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق اختيارات  قانوني جهت تامين هرينه هاي جاري و عمراني اخذ مينمايد عوارض ناميده ميشود

  1. طبق ماده 30 قانون و مقررات مالي- هر شهر داري داراي تعرفه اي است كه در آن نرخ عوارض و بهاي خد مات و ساير درآمد   هائي كه به وسيله شهر داري و موسسات وابسته به آن وصول و يا تحصيل ميگردد درج و هر نوع عوارض و بهاي خدمات جديدي كه وضع و تصوسب ميگردد و يا هر نوع تغييري كه در نوع وميزان آن صورت ميگيرد در تعرفه مذكور منعكس مي شود
  2. تهيه و تنظيم و پيشنهاد لوايح مربوط به عوارض و وجوه و بهاي  خدمات
  3. تطبيق وضيعت نوع بدهي پرونده هر مودي با تعرفه هاي مصوب مربوط به عوارض
  4. تقسيط بدهي موديان محترم كه  قادر به پرداخت بدهي خودبازدید این هفته : 2843
بازدید هفته گذشته: 9623
بازدید تا کنون: 1096715
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
طراحی و اجرا: واحد فناوری اطلاعات شهردای دلیجان
آدرس: استان مرکزی، دلیجان، ضلع جنوبی میدان بسیج
تلفن: 44228333-086 فکس:44228808-086