قانون حفظ و گسترش فضای سبز

قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها

مادۀ 4 هر کس درختان را دانسته، از روی عمد و بر خلاف قانون قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای قطع هر درخت و در صورتی که قطع درخت بیش از سی اصله باشد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال محکوم می شود.

تبصره- در پروانه های ساختمانی که بر اساس طرح جامع و یا هادی شهرها از طرف شهرداریها صادر می شود، تعداد درختانی که بر اثر ساخت بنا باید قطع شود، تعیین و قید خواهد شد.

مادۀ 6- هرکس دانسته، از روی عمد و برخلاف مقررات مرتکب قطع یا موجبات از بین رفتن درختان را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی بر حسب نوع، محیط، سن درخت و موقعیت آن بر اساس تعرفۀ مصوب شورای شهر محکوم می شود.

تبصره- در صورتی که قطع درخت از طرف مالکان به نحوی باشد که باغی را از بین ببرد و از زمین آن به صورت تفکیک و خانه سازی استفاده شود، کل زمین به نفع شهرداری ضبط و برای خدمات عمومی شهر و محرومان صرف می شود.

آیین نامۀ اصلاح «قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» مصوب 13/ 05/ 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام

مادۀ 3 - شهرداری مکلف است قبل از صدور پروانۀ ساختمانی برای بررسی هر نوع تغییر وضعیت درختان املاک و زمینهای موضوع مادۀ1 این آیین نامه و صدور پایان کار آن دسته از املاکی که پس از صدور پروانۀ ساختمانی وضعیت و تعداد درختان موجود در عرصۀ آنها دچار تغییر شده است، موضوع را از کمیسیونهای مادۀ 7 آیین نامه و در مورد باغهای واقع در حریم شهرها قبل از صدور پروانۀ ساختمانی، مراتب را از دبیرخانۀ کمیسیون تبصرۀ 1 مادۀ 1 قانون حفظ کاربری زمینهای زارعی و باغهای مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان استعلام نماید.

مادۀ 5- برای قطع و جابجایی هر گونه درخت در معابر و مکانهای عمومی، دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر، با درخواست مالکان، متولیان، متصدیان و اشخاص مسئول این مکانها، در موارد زیر پس از تصویب کمیسیون موضوع مادۀ 7  این آیین نامه، شهرداری مکلف به صدور مجوز می باشد.

تبصرۀ1- کلیۀ دستگاههای ارائه دهندۀ خدمات شهری (از قبیل آب و فاضلاب، گاز،‌ برق،‌ مخابرات، شرکت پخش فرآورده های نفتی، شهرداری و سازمانهای وابسته به آن) موظفند قبل از انجام هر گونه عملیات عمرانی که مستلزم قطع درختان و یا تخریب فضای سبز باشد،‌ علاوه بر سایر مجوزهای لازم، ‌از شهرداری (کمیسیون موضوع مادۀ 7 آیین نامه) مجوز بگیرند.

تبصرۀ 2- در مورد بندهای «ج» و «د» اولویت با انتقال درختان در فصل مناسب با نظارت شهرداری و با رعایت اصول علمی و فنی می باشد و در صورت اجتناب ناپذیر بودن قطع درخت و عدم امکان واکاری، می باید با رعایت اصول ایمنی به ازای درختهایی که اجازۀ قطع آن از طرف کمیسیون مادۀ 7 این آیین نامه صادر می شود به تعداد دو برابر مجموع محیط بنها در محل تعیین شده که شهرداری معین می کند، غرس نماید.

تبصرۀ 3- عوارض قطع درخت موضوع این ماده طبق تعرفه های شهرداری و تصویب شورای اسلامی، توسط شهرداری گرفته می شود.

مادۀ 6- در صورتی که شخص یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی موجبات اتلاف و امحای درختان موضوع قانون را فراهم آورند، شهرداری در اجرای مادۀ 3  این آیین نامه موظف است نسبت به تعقیب جزایی و گرفتن جریمه از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

مادۀ 7- به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین نامۀ اجرایی آن و تشخیص باغات، کمیسیونی مرکب از اعضای زیر در هر شهرداری تشکیل می شود:

الف- یکی از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا

ب- یک نفر به انتخاب شهردار ترجیحا معاون شهرسازی و یا معاون خدمات شهری شهرداری

ج- مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز و در صورت عدم وجود سازمان پارکها و فضای سبز در شهرداری، مسئول واحد فضای سبز شهرداری

مادۀ 8- متقاضیان قطع، جابجایی یا سربرداری درختان باید درخواست خود را به شهرداری محل ارائه و فرم مخصوصی که شهرداری در اختیار آنان قرار می دهد، تکمیل و تحویل نمایند.

شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تسلیم و ثبت، درخواست متقاضی را به کمیسیون مادۀ 7 موضوع این آیین نامه ارجاع نماید. کمیسیون مزبور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک ماه در خصوص درخواست متقاضی تصمیم بگیرد و شهرداری حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کمیسیون، موضوع را به متقاضی اعلام نماید و در صورت عدم اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون یا تأخیر در ابلاغ پس از موعد مذکور، شهرداری مکلف است حسب تقاضای متقاضی مجوز صادر کند.

تبصرۀ1- شهرداری و متقاضی تحت هیچ شرایط قبل از دریافت مجوز لازم، به قطع درخت یا سربرداری یا جابجایی درخت مجاز نیستند.

مادۀ 9- کمیسیون مادۀ 7 موظف است ضوابط مربوط به رعایت اصول فنی و ایمنی، همچنین نحوۀ استفاده از تجهیزات و امکانات شهرداری برای سربرداری و جابجایی درختان و فضاهای سبز را تدوین نموده و پس از تصویب شورای اسلامی شهر اعلام عمومی نماید.

تبصره- هرگونه جابجایی توسط مالکان، متصدیان، ذینفعان و شهرداری در محدوده و حریم شهر، در معابر و مکانهای عمومی و خصوصی با گرفتن مجوز از کمیسیون موضوع مادۀ 7 امکان پذیر است. در غیراین صورت شهرداری موظف به جلوگیری است. سربرداری و هرس طبق دستورالعملی که توسط شهرداری تهیه و ابلاغ می شود، صورت می پذیرد تا موجب رشد درختان و جلوگیری از خشک شدن آنها گردد.

 
ارتباط با ما

نشانی: دلیجان، میدان بسیج، ساختمان مرکزی شهرداری
کد پستی : 18181 37919
تلفن :44228333-086 نمابر : 44228808-086
ایمیل: info@delijan.ir

آمار بازدید

امروز: 437
این هفته: 2743
کل بازدید: 791609

شهرداری در شبکه های اجتماعی


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد
طراحی و پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان
ورود به سایت