شهرداران پیشین

ردیف

نام خانوادگی

نام

سمت

آغاز مدیریت

پایان مدیریت

مهمترین فعالیتها

1

انتخابی

سید رضا

شهردار

1318

1319

2

قره گوزلو

شهردار

1320

1324

3

شعبانی

بازرس

شهردار

1325

1327

4

هاشمی

نصرت

شهردار

1328

1330

5

سیوری

شهردار

1331

1331

6

امیری

شهردار

1332

1336

7

جلالی

ابوالقاسم

شهردار

1337

1339

-   ساخت پارك شهداي محراب

8

عاملی

شهردار

1339

1340

9

کیانیان

شهردار

1340

1340

10

جوادی

احمد

شهردار

1341

1343

11

صادقی

شهردار

1344

1345

12

نمازی

شهردار

1346

1346

13

مشایخی

شهردار

1347

1348

14

حسنی

شهردار

1349

1350

15

معمارپور

شهردار

1351

1351

-   ارزيابي مسير تعريض خيابانهاي طالقاني و رجايی

16

رمضانی

شهردار

1352

1353

-   آغاز عمليات تخريب برای تعريض خيابانهاي طالقاني و رجايي

17

هاشمی

سیدجعفر

شهردار

1354

1354

-   تخريب گورستان قديمي شهر و ساخت پارک طالقانی

-   ادامۀ عمليات تعريض خيابانهاي طالقانی و رجایی

18

فروزش

علی

شهردار

1355

1355

-   ادامۀ عمليات تعريض خیابانهای طالقانی و رجایی

19

دلاوری

محمد

شهردار

1356

1357

-   تخريب گورستان قديمي سرچشمه و ساخت پارك سرچشمه

20

سجادیان

احمد

شهردار

1358

1358

-   اتمام عملیات تعریض و آسفالت خیابانهای طالقانی و رجایی

-

سریزدی

محمود

سرپرست

1359

1359

-   آسفالت معابر شهر

21

بصیر پارسا

هوشنگ

شهردار

01-01-1360

17-06-1361

22

مرادی

محمدرضا

شهردار

18-06-1361

01-09-1362

-

آزموده

محمد

سرپرست

01-09-1362

20-11-1362

23

حبیب محمدمرادی

علی اکبر

شهردار

20-11-1362

01-08-1368

-  پیگیری برای تأمین و انتقال آب شرب از غار نخجیر

- ساخت کانال آب در خیابانهای طالقانی و رجایی

-   ديوار كشي و ايجاد سيل بند در اطراف شهر

-   ساخت كارخانۀ آسفالت و تأسيسات شن و ماسه

-   احداث میدانهای ورودي شهر و خيابانهاي اصلی

-  تملک بخشی از زمینهای خیابان کارگر

24

حدادی هرندی

حسینعلی

شهردار

01-10-1368

09-09-1369

-   جدول گذاری و ساخت کانیوو در خيابانها و كوچه ها

-   ساخت ميدان سپاه و بلوار آزادي (آیت الله نویسی فعلی)

25

حبیب محمدمرادی

علی اکبر

شهردار

10-09-1369

22-10-1369

26

فرداد

داوود

شهردار

22-10-1369

29-04-1372

-   خريد كارخانۀ آسفالت80 تني

-   خريد غلتك، تانكر آب، بازوغلطان، باسكول اتوماتيك

-   ساخت ميدان بسيج

-   جمع آوري بخشي از آبهاي سطحی

27

حسن زاده

یوسفعلی

شهردار

29-04-1372

27-01-1373

-   لايروبي و كول گذاري قناتهای دشت بهريار به طول سه كيلومتر

28

خانپور

سعید

شهردار

29-01-1373

07-11-1374

-   آغاز عمليات ساخت بنای اداري شهرداری در ميدان بسيج

29

گرگیج

رسول

شهردار

07-11-1374

07-02-1376

-   ترميم پياده روها

-   آغاز عملیات ساخت پارك نماز

-   بازسازي پارك طالقاني

-   ساخت پارك ملت

-   ساخت پارك فرهنگ

-   آسفالت معابر

-   ادامۀ عملیات ساخت بنای اداری شهرداری در میدان بسیج

30

یوسفیان

امیر رضا

شهردار

08-02-1376

03-12-1376

-  اتمام ساخت بنای اداري شهرداری و افتتاح آن

-  آسفالت كوچه ها

31

عبادی

سعید

شهردار

04-12-1376

21-02-1378

-   خريد و تملك بخشی از زمینهای خيابان كارگر

-   بهسازي ساختمان اداري

-

ابراهیمی

بهمن

سرپرست

21-02-1378

09-04- 1378

32

فدایی

علی اکبر

شهردار

09-04-1378

22-04-1379

-   تملك زمینهای بلوار كشاورز

-

ابراهیمی

بهمن

سرپرست

22-04-1379

01-06-1379

33

سلطان محمدی

علیرضا

شهردار

01-06-1379

19-08-1381

-   ساخت المان ميدان امام خميني(ره)

-   کاشت درخت در شهر

-   نصب بلوكفرش در حاشيۀ پاركهاي شهر

-

تقی ملا

سرپرست

19-08-1381

1382

34

ابراهیمی

ابوالحسن

شهردار

1382

29-01-1383

-   تملك زمين آرامستان به مساحت 20 هکتار

-   تملك زمینهای بلوارهای فهميده و باهنر

35

استرابی

محمدصادق

شهردار

30-01-1383

26-07-1384

-  پيگيري و ثبت اساسنامۀ حمل و نقل درون شهري

-   روكش آسفالت خيابانها و معابر

-   بازسازي پياده روها

-   بررسی پروژۀ بوستان الغدير

-  ادامۀ عملیات ساخت پارک نماز

-

تقی ملا

سرپرست

26-07-1384

04-11-1384

36

منصوری

غلامحسین

شهردار

04-11-1384

31-06-1389

-   پيگيري تملك بلوار شورا

-   ساخت بوستان الغدير

-   اتمام عملیات ساخت پارک نماز

-   بازسازي بوستان سرچشمه

-   آغاز عملیات تملك و تعريض خيابان امام (ره)

-   تملك زمینهای خيابان قيام

-     ساخت يادمان شهداي گمنام

-     نصب تلويزيون شهري در پاركها و بوستانها

-     تحويل گرفتن پارك 15 خرداد و تأمین روشنايي، آسفالت معابر و مطالعات اوليۀ طرح

-     خريد و نصب وسايل ورزشي در پاركهاي محله اي

-     ترميم و بهسازي پياده روهاي شهر

-     خريد تجهيزات عمراني

-     مكانيزه نمودن جمع آوري زباله

-     طراحی و راه اندازي پرتال شهرداري

-     الكترونيكي نمودن فعاليتهاي اداري، شهرسازی، مالی و... در شهرداري

-     تعمیر و بازسازي تأسيسات شن و ماسه و كارخانۀ آسفالت

-     انجام پروژه های مميزي املاك، كسب و پيشه

-     تدوين برنامۀ پنج سالۀ اول توسعۀ شهرداري دلیجان

-     ساخت شهرك بزرگ اصناف به مساحت 30 هكتار

-     راه اندازي مركز معاينۀ فني خودرو با مشاركت بخش خصوصي

-     گرفتن مجوز و پروانۀ بهره برداري از معدن شن و ماسه

-     تجهيز سازمان آتش نشاني

-     آغاز عملیات ساخت ايستگاه دوم آتش نشانی با50 درصد پیشرفت فیزیکی

-     آغاز عمليات ساخت آرامستان بهشت رضوان

-     تهیۀ بيش از 15 طرح پژوهشي و مطالعاتي در شهرداري (ازجمله پسماند، بافت فرسوده، جداسازی آب شرب، طرح تفصیلی نقشۀ جامع شهری و...)

-     ساخت حمام سنتي با مشاركت بخش خصوصی

-     ساخت مسجد امام علي (ع) در بوستان نماز با مشاركت بخش خصوصی

-     آغاز عملیات بازسازي ساختمان قدیم شهرداری برای گشایش موزۀ مردم شناسي

-     آغاز عملیات ساخت مجتمعهاي تجاري- اداري شهروند 1 و 2

-     برگزاري جشنواره استاني شعر شهروند

-     برگزاري اولین كنسرت موسيقي در دلیجان

-     ساخت بيش از 15 واحد تجاري در بوستانهاي شهر به منظور ايجاد درآمد پايدار

-     تهيه و اجرای طرح جامع تابلوهاي راهنمايي و تبليغاتي شهر

-     ساخت سرويس بهداشتي در ميدان شهید عباسپور، پارك پانزده خرداد و بلوار شهید فهميده

-     پيگيري تصويب طرحهای جامع و تفصيلي شهر دليجان

-     برگزاري جنگهاي شهروند در بوستانهاي شهر

-     افزايش سرانۀ فضاي سبز شهر از 3/6  به  4/17 متر مربع طي سالهای 85 تا 89

-     كاشت 128 هزار و 500  اصله نهال در شهر طي سالهاي 86 تا 89 

-     آسفالت بيش از 300 هزار و 836  متر مربع از معابر شهر

-     پيگيري و مشاركت در نصب تلويزيون غول پيكر در شهر

-     ساخت كانال جمع آوري آبهاي سطحي در نقاط مختلف

-     ساخت ديوارۀ مسيل شهرك امام رضا (ع) و شهرك قدس

-     ساخت پل ارتباطي شهرك امام رضا (ع) و شهرك قدس

-     خريد 12 دستگاه ميني بوس براي سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی و واگذاري به بخش خصوصي

-     مشاركت در مرمت مسجد تاریخی مس سر

-     بازسازي و توسعۀ گلزار شهدا

-     خريد زمين كارخانۀ آسفالت به مساحت 17 هكتار

-     اصلاح هندسي ميدانهای شهر

-     بازسازي بوستان شهداي محراب

-     ساخت جایگاه CNG شهیدان محمدی (واقع در میدان شهید عباسپور)

-     آغاز عملیات ساخت جایگاه CNG امام رضا(ع) (واقع در میدان شهید بربری)  

-     راه اندازي سامانۀ مديريت شهري 137

-

یوسفی

محمدتقی

سرپرست

31-06-1389

11-12-1389

37

حیدری تفرشی

علیرضا

شهردار

11-12-1389

28-02-1391

-    ساخت بنای قرائت خانه در بوستان سرچشمه

-    دیوارکشی زمینهای اطراف ورودی شهر از سمت قم و رنگ آمیزی

-    آسفالت خیابانها و کوچه ها

-    نصب وسایل ورزشی و بدنسازی در پیاده روی ضلع جنوبی بلوار کشاورز

-    نصب 40  دستگاه GPS بر روي كاميونها و خودروهاي سبك و سنگين شهرداري

-    پيگيري و رفع بخش عمده اي از نقصهای طرح تفضيلي شهر دليجان در كميسيون مادۀ 5 استانداري مركزي

-    بازسازي ميدان شهيد عسگريان

-    خط كشي ترافيكي معابر شهر

-

حیدری

جعفر

سرپرست

28-02-1391

20-09-1391

38

نجفی

مهدی

شهردار

20-09-1391

12-06-1392

-    ساخت پارک طبیعت در خیابان دانشگاه پیام نور

-    اتمام ساخت بنای جدید آتش نشانی در میدان سپاه

-    زیرسازی خیابان 25 متری امام علی(ع) 

-    تکمیل بنا و تأسیسات آب و برق ساختمان مدیریت بحران

-    پیگیری برای تحویل و تفکیک 139 قطعه زمین در شهرک امام علی (ع)

-    امکان پرداخت الکترونیکی قبضهای نوسازی، کسب و پیشه

-    تملک و تفکیک پلاک 4200 منطقۀ روحی (14 هکتار)

-    واگذاری زمین به بیش از 40 متقاضی در شهرک اصناف

-    جمع آوری زباله های عفونی از مراکز بهداشتی - درمانی شهر و تحویل به بیمارستان برای بی خطر سازی

-

عزیزی

محمد

سرپرست

12-06-1392

18-10-1392

اجراییات

- جمع آوری تابلوهای غیر مجاز از معابر عمومی و پیاده روها برای نخستین بار

- جمع آوری خودروهای دوره گرد از شهر برای نخستین بار

خدمات شهری

- گرفتن عوارض پسماند صنعتی در ایستگاه زباله برای نخستین بار

- گرفتن عوارض پسماند عفونی در ایستگاه زباله برای نخستین بار

- خرید یک دستگاه پرس زباله

- لایروبی کانالهای شهر قبل از شروع فصل بارندگی به میزان چهار هزار متر

روابط عمومی

- معرفی شهرداری دلیجان به موزۀ صلح تهران

- تهیه و نصب تابلوی امام و رهبری در واحدهای شهرداری

- نصب یادمان شهدای شهرستان در ساختمان شهرداری

- ایجاد کتابخانه در شهرداری

- فعال سازی مجدد وب سایت شهرداری دلیجان

عمران

- انتقال دفن اموات به آرامستان جدید

- ساخت جادۀ دسترسی موقت به آرامستان

- آماده سازی آرامستان، لوله کشی آب و هموار نمودن معابر بین قطعه ها

- خرید و نصب سپتیک تصفیه و ذخیرۀ بهداشتی آب غسالخانۀ آرامستان

- ساخت، آماده کردن و نام گذاری قطعه های آرامستان

- آغاز عملیات زیرسازی بلوار شورا

- آغاز عملیات ساخت پل شهید صیاد شیرازی

- آغاز عملیات ساخت واحدهای تجاری شهرداری کنار جایگاه CNG در میدان دکتر عباسپور

- جدول گذاری و کانیوو گذاری در شهرک امام رضا (ع) به طول 3000 متر

- جدول گذاری و کانیوو گذاری در شهرک چمران به طول 1000 متر

- روکش و ترمیم آسفالت معابر به مساحت 5000 متر مربع

- آسفالت کوچه های تازه ساخت به متراژ 5000 متر مربع

- سنگفرش معابر به متراژ800 متر مربع

- تکمیل پارک ساحلی به مساحت 2200 متر مربع

- ساخت انبار و مخزن آب در گلخانۀ شهرداری

- تکمیل تأسیسات میکانیکی و الکترونیکی و نازک کاری بازارچۀ میوه و تره بار شهرداری

- اتمام دکوراسیون داخلی سالن کنفرانس شهرداری با بودجۀ بیش از یک میلیارد ریال

- آغاز عملیات اصلاح کانال جمع آوری آبهای سطحی انتهای خیابان رجایی

- آغاز عملیات سرپوشیده نمودن جوی آب زیر بلوار شورا و لایروبی آن

- اصلاح آسفالت و زیرسازی ورودیهای شهر

- تهیۀ طرح ایجاد بازار روز در آتش نشانی قدیم

فضای سبز

- کاشت چمن در بوستان الغدیر به مساحت 1200 متر مربع

- پاکسازی و ترمیم 30 درصد از جویهای آب کمربند سبز (منطقۀ آذر آباد)

- آماده سازی 15 هزار متر مربع از زمین پارک جنگلی 15 خرداد به منظور خزانه کاری و اجرای طرحهای درآمدزا

- اصلاح فضای سبز پارک محله ای در شهرک امام رضا (ع)

39

اسماعیلی

مهدی

شهردار

18-10-1392

01-06-1396

املاک

- گرفتن 80 سند برای املاک شهرداری از ادارۀ ثبت اسناد و املاک شهرستان دلیجان در سالهای 93 تا 95

- گرفتن سند برای مجتمع شهروند1 از ادارۀ ثبت اسناد و املاک

- خریداری املاک واقع در طرحهای خیابانهای امام خمینی، سید نظام جلالی، رجایی و بهریار و بلوارهای امام خمینی، شورا و کشاورز به متراژ 8300 متر مربع و به ارزش بیش از چهل میلیارد ریال

- خرید خانۀ بادگیر به متراژ 296 متر مربع و ارزش دو میلیارد و 817 میلیون ریال

تأسیسات

- نصب تیرهای برق برای برق رسانی به واحدهای مختلف در شهرک اصناف

- راه اندازی شبکۀ برق آرامستان

- تعمیر و نوسازی خط تولید کارخانۀ آسفالت و دستگاه سنگ شکن

- خرید لوازم، تعمیر و به روز رسانی دستگاه هیدروکن و ماسه شوی و کاهش مصرف آب در کارخانۀ شن و ماسه

- تعویض نوار نقاله ها و افزایش دستگاههای نوار نقاله بعد از حدود 20 سال

- تعویض و به روزرسانی تابلوهای برق کارخانۀ آسفالت و تأسیسات شن و ماسه

- تعویض قطعات کارخانۀ آسفالت بعد از 15 سال

- نورپردازی نمادهای میدانهای امام خمینی و مدرس، آبنمای پارک شهر و یادمان شهدای گمنام

حمل و نقل

- نصب چراغ راهنمایی و معکوس شمار در تقاطعهای شهید عسگریان، امام حسین و سرچشمه

- حذف میدان شهید عسگریان و ایجاد تقاطع برای رفع مشکلات ترافیکی

- انجام تعمیرات اساسی در دو ایستگاه CNG امام رضا (ع) و شهیدان محمدی

- نوسازی 16 دستگاه تاکسی

روابط عمومی، فرهنگی و اجتماعی و ورزشی

- برگزاری جشن شکرگزاری آش اسفندی در اسفند ماه سالهای 93، 94 و 95

- برگزاری اولین مراسم تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در سال 94

- ثبت قنات تاریخی بهریار

- ثبت زبان راجی دلیجان

- برگزاری همایش «میراث ماندگار دلیگون، وات و واج»

- تهیه و اجرای طرح «شهردار مدرسه» و انتخاب شهردار در سه مدرسۀ شهر دلیجان با هدف آشنایی دانش آموزان با فرهنگ شهروندی

- کسب مقام اول تیمی در مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان استان مرکزی توسط تیم کشتی شهرداری و راهیابی به مسابقات کشوری در سال 95

- برگزاری جشنوارۀ استانی آواهای ایرانی در سالهای 95 و 96

- اختصاص طبقۀ سوم ساختمان شهروند2 به کتابخانه عمومی

زیباسازی

- برپایی سفرۀ هفت سین در نوروز 93، 94 و 95

- بازسازی و مرمت مزارهای شهدای گمنام

- نقاشی و رنگ آمیزی دیوارهای شهر به متراژ 3000 متر مربع

- نصب عکسهای شهیدان در بلوار شهید فهمیده

- تدوین آیین نامه و ضوابط تبلیغات شهری برای اولین بار در شهرداری دلیجان

عمران

- ساخت میدان شهید بربری (ورودی شهر از سمت اصفهان)

- ساخت پل زیرگذر و جادۀ اختصاصی دسترسی به آرامستان

- اتمام عملیات ساخت پل و خیابان شهید صیاد شیرازی

- اتمام ساخت واحدهای تجاری شهرداری کنار جایگاه CNG در میدان دکتر عباسپور

- بازسازی پارک شهر (طالقانی)

- اتمام بازسازی ساختمان قدیم شهرداری و گشایش موزۀ مردم شناسی

- ساخت بنای واحد موتوری و انتقال این واحد به خارج از شهر

- زیرسازی و آسفالت لاین غربی بلوار ایست و بازرسی (برای دسترسی به ایستگاهCNG )

- ساخت جایگاه خواندن نماز و سقاخانه در آرامستان

- آسفالت دو سوم از بلوار کشاورز

- ساخت سوله و تأسیسات اداری در معدن شن و ماسه

- اتمام مجتمع اداری – تجاری شهروند 2

- اتمام بازارچۀ میوه و تره بار شهرداری

- تجهیز سالن کنفرانس شهرداری

- آغاز عملیات دیوارکشی پارک بانوان

- آغاز عملیات ساخت زیرگذر در بلوار شورا

- آغاز پروژۀ ساخت کمربندی شرقی شهر

- آغاز عملیات زیرسازی منطقۀ آذرآباد

- اصلاح ورودی شهر از سمت نراق (اضافه شدن یک لاین به خیابان ورودی، جدول گذاری و سنگفرش پیاده روی روبروی ادارۀ گاز)

- زیرسازی و آسفالت بلوار ورودی قطب بوعلی

- جدول گذاری و آسفالت بخشی از شهرک اصناف

- طراحی و ساخت آبنما در پارک شهر

فضای سبز

- بازسازی سازۀ چوبی گلخانۀ شهرداری

- جانمایی تأسیسات آبیاری قطره ای، بارانی و لوله گذاری در 20 درصد از مساحت فضای سبز و 15 درصد کاهش مصرف آب

- کاشت سی هزار درخت در زمین صدرآباد، پارک جنگلی، آرامستان و مکانهای مختلف شهر طی سالهای 92 تا 95 و کسب جایگاه سوم در رتبه بندی شهرهای استان بر اساس سرانۀ فضای سبز

- احیای قنات بهریار

- اصلاح فضای سبز پارک شهر، پارک روبروی دادگستری و بلوار شهید فهمیده

موتوری

- خرید لودر، ماشین جارو، ماشین آتش نشانی، ایسوزو، پژو پارس، خودروی حمل زباله، کامیون بنز 1924، آمبولانس ون و مخزن شستشوی سطل زباله

-

عزیزی

محمد

سرپرست

01-06-96

12-09-1396

اجراییات

- جمع آوری سد معبر در خیابانهای بهشتی شمالی، امام خمینی و امام حسین (ع) برای نخستین بار

- پخش بروشور با موضوع بند 27 مادۀ 55 قانون شهرداریها دربارۀ سد معبر در بین مغازه داران

امانی

- زیرسازی و آسفالت پارکینگ عمومی خیابان طالقانی

- جدول گذاری و نصب بلوکفرش در پیاده روی بلوار ولایت به متراژ 3500 متر مربع

- ساخت کانیوو به طول 2000 متر

- جدول گذاری به طول 250 متر و نصب بلوکفرش به مساحت 200 متر مربع در فضای سبز روبروی حسینیۀ باب الحوائج

- تخریب و ساخت جوی آب ابتدای خیابان رجایی به طول 80 متر

- تعریض و ساماندهی جوی آب خیابان امام خمینی

املاک

- خریداری املاک واقع در طرحهای خیابان سید نظام جلالی، خیابان کارگر و کوچۀ طراوت به مساحت 400 متر مربع

- تحویل 35 فقره سند به مالکان شهرک اصناف

- توافق با مالکان بلوار شهید اردهال (موسوم به مصالح فروشیها) برای تغییر کاربری و ساخت خیابان 18 متری منشعب از بلوار شهید اردهال

- گرفتن چهار سند برای املاک شهرداری از ادارۀ ثبت اسناد و املاک دلیجان

- آماده سازی سندهای مالکیت 98 درصد از واحدهای صنفی مستقر در شهرک اصناف

امور قرار دادها

- اختصاص و تحویل هزار تن قیر رایگان به شهرداری دلیجان به ارزش یازده میلیارد ریال در نتیجۀ مذاکره با معاون عمرانی استاندار مرکزی

تأسیسات

- نصب ترانس، تابلو برق و ایجاد شبکه در ساختمان موتوری

- تعمیر تجهیزات برقی معدن شن و ماسه، کارخانۀ آسفالت و ساختمان سرایداری آتش نشانی قدیم

- تعمیر تابلو برقهای کشتارگاه، پارک جنگلی و بخشی از بلوار کشاورز

- تأمین برق گلخانۀ جدید شهرداری

- ساخت پنج بخاری برای گلخانۀ شهرداری

- نصب وسایل ورزشی در پیاده روی بلوار کشاورز

- لوله گذاری در پارکهای بانوان و محراب

- ایجاد انشعاب جدید برای قطعه های آرامستان

حمل و نقل

- نوسازی سه دستگاه تاکسی

- ثبت نام خودروهای دیزل درون شهری بر اساس طرح پایش و پیمایش

روابط عمومی

- برگزاری دومین مراسم تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در سال 96

- ارسال کمکهای کارمندان شهرداری به مناطق زلزله زدۀ غرب کشور در آبان 96

عمران

- انجام عملیات زیرسازی آذر آباد، تعیین معابر و آماده شدن برای صدور پروانۀ ساختمانی

- سنگ چینی دیواره های پل زیرگذر آرامستان

- اتمام زیرسازی و آسفالت ضلع جنوبی بلوار ورودی آرامستان

- جدول گذاری در کوچه های روحی، صیاد شیرازی و منطقۀ آذر آباد

- ادامۀ عملیات دیوار کشی پارک بانوان

- ادامۀ عملیات ساخت پل آب روی بلوار شورا

- آغاز عملیات بهسازی پارک لاله

- آغاز عملیات بهسازی پارک جنب مدرسۀ شهید مفتح در خیابان سرچشمه

فرهنگی و اجتماعی

- پیگیری و انتقال امتیاز آب و فاضلاب موزۀ مردم شناسی به نام شهرداری

- اعطای مجوز تأسیس به خانۀ اسباب بازی «رنگین کمان»

- برگزاری نمایشگاه «آثار گرافیکی» و «کربلای جبهه ها» و همایش «روز سالمند» در موزۀ مردم شناسی

فضای سبز

- اصلاح فضای سبز پارک فرهنگ

- آغاز عملیات اصلاح فضای سبز پارک لاله

- پیگیری دریافت پروانۀ بهره برداری از چاههای آب هفت تیر و بلوار شهید باهنر

- تعویض پمپ آب چاه پارک شهدای محراب

- تعمیر و ترمیم سیستمها و شبکه های آبیاری فضای سبز در نقاط مختلف

فناوری اطلاعات

- طراحی و راه اندازی وب سایت جدید شورای شهر دلیجان

- ساخت نرم افزار مدیریت امور کارپردازی

- طراحی و برنامه نویسی نسخۀ اولیۀ سامانۀ جامع Web GIS شهری دلیجان

- خرید سه دستگاه کامپیوتر

- پیگیری طرح فیبر نوری شهری دلیجان

- پیگیری تهیۀ عکس هوایی به روز برای تهیۀ نقشۀ جدید شهر از طریق سازمان نقشه برداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

سامانۀ  137

- روکش و ترمیم آسفالت معابر به مساحت 5200 متر مربع

- ترمیم کانیوو به طول 220 متر

- ترمیم سنگفرش به متراژ 115 متر مربع

- به روز رسانی واحد 137 در طول سه ماه و انجام 755 مورد از درخواستهای شهروندانی که با سامانه تماس گرفتند

مطالبات

- وصول بدیهای معوق و چکهای برگشتی

موتوری

- خرید یک دستگاه پمپ باد برای تعمیرگاه واحد موتوری

- قراردادن دو دستگاه کامیون از واحد موتوری شهرداری و یک دستگاه تریلی استیجاری در اختیار هلال احمر برای حمل چادرهای این جمعیت به مناطق زلزله زدۀ غرب کشور در آبان 96

40

منصوری

غلامحسین

شهردار

1396-09-12

1397-08-24

-        پروژه تکمیل زیرگذر آرامستان  

-        پروژه تکمیل پل بلوار شورا  

-        پروژه ساخت و بهسازی پارک جوان 

-        پروژه جدول کاری کمربند شرقی دلیجان   

-        پروژه ساخت نگهبانی شهرداری دلیجان    

-        پروژه ساخت کانال آبی سرپوشیده میدان مدرس و چهار راه طالقانی     

-        پروژه ساخت پل آهنی، مخصوص عابر پیاده بر روی مسیل خلیج فارس غربی     

-        پروژه چال سرویس واحد موتوری شهرداری دلیجان      

-        پروژه اجرای لوله کشی فاضلاب پارک طالقانی     

-        پروژه سنگفرش پیاده روی بلوار کشاورز

-        پروژه ساخت و بازسازی پارکهای محله ای خیابان امیرکبیر، خیابان سرچشمه و کوچه اقبال     

-        پروژه ساخت و بازسازی روفوژ بلوار ولایت     

-        تکمیل پروژه زیرسازی ضلع غربی میدان شهید بربری

-        پروژه زیرسازی منطقۀ آذرآباد بهمراه تعیین معابر جهت صدور پروانۀ ساختمانی   

-        پروژه احداث آرامگاه خانوادگی در آرامستان   

-        جدول گذاری شهرک بو علی     

-        پروژه بازسازی میدان مادر(روبروی بیمارستان)    

-        پروژه احداث ساختمان کشتی(اجرای فونداسیون)

-        ادامه ساخت پارک ساحلی

-        تخریب بیش از 10 باب واحد مسکونی در سطح شهر با مشارکت واحد املاک شهرداری دلیجان

-        آسفالت جاده آرامستان، بلوار شورا، بلوار ولایت، خیابان روحی و ..... به متراژ 17000 متر مربع

-        کانیو گذاری کوچه های شهید حسنی، شهید عباس ابراهیمی، شهید عباس فدایی، کوچه اندیشه، کوچه مسجد جامع و مسجد رضوی و ...

-        جدول گذاری در کوچه های روحی، صیاد شیرازی، منطقۀ آذرآباد و سایر معابر سطح شهر

-        ترمیم و اجرای 12 هزار متر شبکۀ آبیاری قطره ای در فضاهای سبز شهری.

-        طراحی، حفاری و لوله گذاری حد فاصل میدان دانشگاه تا کمربند سبز شرقی به طول 2700 متر جهت انتقال آب غیر شرب و اجرای سیستم آبیاری قطره ای کمربند سبز شرقی به مساحت 19 هکتار

-        زیرسازی و آسفالت پارکینگ عمومی خیابان طالقانی

-        جدول گذاری و نصب بلوک فرش در پیاده روی بلوار ولایت به مساحت 3500 متر مربع

-        جدول گذاری در فضای سبز روبروی حسینیۀ باب الحوائج و پیاده روی کنار مسجد جوادالائمه

-        اعطای مجوز خانۀ علم و خلاقیت «سیرنگ» و خانۀ اسباب بازی «رنگین کمان»

-       راه اندازی کتابخانه شهرداری با بیش از 700 جلد کتاب

-        تملک املاک واقع در طرح های خیابان های امام خمینی، شهید سید نظام جلالی،کارگر، پارکینگ عمومی و .... به تعداد 18 فقره ملک به ارزش 600/387/559/56 ریال

-        انتقال اسناد مالکین شهرک اصناف به تعداد 100 فقره سند مالکیت

 - براتی  حسینعلی  سرپرست 1397-08-27  1397-09-27      -ادامه آسفالت خيابان جهاد

    -آسفالت قسمتي از خيابان شهيدان معلم روبروي آموزش و پرورش

    -برگزاري مديريت بحران و زلزله در روستاي صلح آباد با حضور فرمانداري شوراي اسلامي شهر و شهرداري (آتش نشاني – واحد       موتوري –خدمات شهري -روابط عمومي-امورفرهنگي)و ادارات اجرايي شهرستان دليجان

     - تجليل از رانندگان واحد موتوري شهرداري و تاكسي راني شهرداري به مناسبت روز حمل ونقل با حضوراعضاي محترم شوراي اسلامي   شهر و شهرداري  و پرسنل زحمتكش واحد موتوري و واحد حمل و نقل شهرداري

     -خط كشي خيابانهاي شورا و ايست بازرسي و معابرپياده رو  بويژه روبروي مدارس و اماكن عمومي

     - جدول گذاري و بهسازي و اصلاح جوي خيابان باهنر  و احداث پل  مورد نياز از ميدان شهيد مدرس تا ميدان جهاد

     - اولین جلسه  پيگيري جهت تغییر آرم و لوگوی شهرداری با حضور اعضاي شوراي اسلامي شهر ومسئولين واحدهاي شهرداري

      -پيگيري جهت بررسی مشکلات، مسیلهای اطراف شهر با حضور ، معاون عمرانی فرماندار، رییس واعضاي شورای شهر  ، رییس اداره راه دلیجان ، رییس منابع طبیعی، و مسئولان واحدهای مختلف شهرداری

      -پيگيري و هرس نمودن درختان سطح شهر و ساماندهي فضاي سبز بلوار امام خميني (ره )از جلو شهرداري قديم تا بلوار كشاورز

      -لكه گيري خيابانها و كوچه ها و معابر شهر(خيابان دانشگاه-ايست بازرسي خيابان كارگر و غيره

   - تصویب و اجرای یکطرفه شدن خیابان کارگر در شورای ترافیک شهرستان دلیجان 

41  فرداد  داود  شهردار  1397-09-27 1400-02-11  
- نجفی حبیب سرپرست 1400-02-12 1400-08-15  
 42 پوررستم علیرضا شهردار 1400-08-15 1401-04-12  
 - برجعلی محسن سرپرست 1401-04-13 1401-07-25  
43 امین صالحی سام  شهردار  1401-07-26  تاکنون  


ارتباط با ما

نشانی: دلیجان، میدان بسیج، ساختمان مرکزی شهرداری
کد پستی : 18181 37919
تلفن :44228333-086 نمابر : 44228808-086
ایمیل: info@delijan.ir

آمار بازدید

امروز: 380
این هفته: 2686
کل بازدید: 791552

شهرداری در شبکه های اجتماعی


کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دلیجان می باشد
هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد
طراحی و پشتیبانی : واحد فناوری اطلاعات شهرداری دلیجان
ورود به سایت